Lan Tau Hiking

new-phototastic-collageGo to Lan Tau Island to climb up Lan Tau Peak, 27, December, 2016.
Thanks for leading by Mr. Watt and William Kong.